Styre flere variable flow

Et laboratorium kan indrettes på mange måder. Denne type installation har et antal udsugningsenheder med variable flow, som skal afbalanceres.

  • Måleenheden DCV-MFb (Luftstrømsregulator FBLb og en måleflange) måler og rapporterer aktuel afkastluftstrøm via kommunikationsnetværket.
  • Flowregulering DCV-B0bL (Luftstrømsregulator FBLb og et spjæld med spjældmotor og måleflange) sættes i drift til flowafbalancering. Enhver offset kan indstilles.
  • Aflæsninger af aktuelle værdier og sætpunkter for hver controller kan foretages via kommunikationsnetværket eller ved permanent eller midlertidigt at tilslutte et brugerpanel direkte til den respektive controller.

FBLb har relæfunktion til alarmudgange