Styre både variable og faste flows

I et laboratorium kan udsugningsenheder med variabelt flow være i drift samtidig med, at andet udstyr arbejder med konstante udsugningsluftstrømme. Mængden af ​​udsugningsluft skal afbalanceres via tilluft. For at opnå en overskuelig og smart styring har Lindinvent suppleret sit sortiment af regulatorer med en regulator, der kombinerer trykstyring med flowmåling:

  • Trykregulering med flowmåling DCV-CFb (Trykregulator med flowmåling CFLb og et spjæld med spjældmotor og måleflange) i afkastluftkanalen holder trykket i kanalen konstant og måler samtidig udsugningsluftstrømmen.
  • CFLb-regulatoren rapporterer den målte udsugningsluftstrøm via kommunikationsnetværket.
  • Flowreguleringen DCV-BLb (Luftstrømsregulator FBL på spjæld med måleflange og spjældmotor) balancerer løbende via mængden af ​​tilluft. Enhver offset kan indstilles.
  • Regulator CFLb holder trykket i udsugningsluftkanalen konstant for at opretholde projicerede faste udsugningsluftstrømme.
  • Aflæsninger af aktuelle værdier og sætpunkter kan foretages via kommunikationsnetværket eller via et tilsluttet brugerpanel.

Regulatorerne har en relæfunktion til alarmudgang.