Konferencerum udstyret med styring af ventilation, køling, varme og belysning via Lindinvents aktive tilluftsarmatur TTC.

Konferencerum og mødelokaler kan variere meget med hensyn til størrelse og deres placering i bygningen i forhold til ydervægge og vinduespartier. Dette konferencerum har facadekontakt og dermed både varme- og CO2-sensor. Hvis konferencerummet er placeret inde midt i bygningens kerne, har man ofte hverken brug for varmesensor eller CO2-sensor.

TTC anvendes for at udnytte kontorets layout optimalt både på kort og lang sigt. Det aktive armatur anvendes til at opnå det fulde potentiale med hensyn til at bibeholde et attraktivt klima i konferencerummet, der er tilpasset efter anvendelsesgraden.

Høj fleksibilitet

Det loftmonterede TTC har indbyggede sensorer og kræver i mange tilfælde ingen yderligere installation. Udstyr som f.eks. et vægmonteret brugerpanel eller en CO2-måler kan tilkomme. Det giver en høj fleksibilitet i forbindelse med renovering, at man ikke behøver at montere sensorer og andet udstyr, da udstyret ikke skal afmonteres og kobles til igen.

Med TTC er konferencerummet forberedt til en fleksibel ombygning til cellekontor.

 

TTC tilbyder en løsning, hvor klimaet kan tilpasses ved hjælp af den variable tilluftmængde og logik til styring af de tilsluttede ventilaktuatorer.
Funktion

TTC-tilluftsarmaturet styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Luftmængden i lokalet styres ved aktivt at øge eller mindske højden mellem lamellerne i sprederdelen. Tryk- og luftmængdesensorer samt en encoder på spjældmotoren sørger for en præcis regulering af luftmængden. Luftmængden indstilles med udgangspunkt i 3 forskellige luftmængdeniveauer: minimumsluftmængde, tilstedeværelsesluftmængde og maksimal luftmængde. Uden tilstedeværelse går lokalet i sparetilstand dvs. til minimumsluftmængde. Når tilstedeværelse detekteres, øges luftmængden til tilstedeværelsesluftmængde (ca. 30 l/s i et normalt konferencerum). Ved overskudsvarme eller højt CO2-indhold (kræver, at der er installeret en CO2-sensor) øges luftmængden til maksimal for at nå den indstillede værdi. Den indbyggede tilstedeværelsessensor bruges til aktivering efter en justerbar tidsforsinkelse. For at reducere energiforbruget anvendes stærkt undertempereret luft, der mindsker behovet for strøm til en blæser.


Fraluft

Det intelligente DCV-BL spjæld anvendes til afbalancering af fraluften. Luftmængden kommunikeres og deles med andre aktive enheder via kommunikationsnetværket. Der kan indstilles en udligning/offset for at få en stabil luftmængde.

Opvarmning

Ventilaktuatoren (SV) kobles til det nærmeste aktive tilluftsarmatur. Dette gør en fremtidig opdeling af rummet lettere. TTC-enheder kan programmeres til at skabe en temperaturzone.

Tillægsvarme eller køling

Yderligere varme- eller køletrin kan tilsluttes via CBX-koblingsboksen.

Kabel

Det kabel, der anvendes til at koble enheder til kommunikationsnetværket (CAN-bus), er et skærmet 4-leder PVC-frit kombineret forsynings- og kommunikationskabel. Relæbokse og sensorer m.m. tilsluttes normalt via en koblingsboks (CBX) med samme kabelspecifikation. 4-ledere bruges til strømforsyning og signaler, når de anvendes. Se el-projekteringshåndbogen for flere detaljer om nedenstående.

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet overvejes. Det, der begrænser kabellængden, er, at hvert kommunikationsnetværk maksimalt må bestå af 100 tilkoblede noder.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/ 24 VAC-transformator for hver 12. til 15. spreder/node på CAN-bus-sektionen. Dette er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem produkterne.

Formonterede intelligente spjæld

Det intelligente spjælds (DCV-BL) runde design, ligesom andre runde, intelligente spjæld, leveres med regulator og spjældmotor formonteret på det runde spjæld, som også har en måleblænde. Enheden skal blot kobles til det kombinerede forsynings- og kommunikationsnetværk.

Så længe man holder sig til en installeret køleeffekt på ca. 80 W/m2, er der ingen problemer med træk i opholdszonen. Med den anbefalede afstand på ca. 3000 mm mellem midten på to armaturer får man heller ingen problemer med træk.

Derimod er der ofte behov for en meget høj køleeffekt på små arealer i konferencerum. Da udnyttes armaturets funktion til at vippe spalterne, dvs. sprede luften asymmetrisk. Det optimale er at rette luften, så den strømmer mod en af kortsiderne, som ofte også er en ydervæg, hvor opholdszonen ophører 500 mm fra væggen. Så slipper man for problemer med træk på en nem måde.