Lysstyring via DALI armaturer i konferencerum

 

Konferencerum

Konferencerum

Varierende behov styret af aktivitet

Konferencerum og mødelokaler kan have varierende behov for belysning alt efter, hvor meget aktivitet der er i lokalet. Nogle gange har man behov for belysning på konferencebordet, andre gange har man behov for mørklægning, så man kan bruge en projektor, eller man har behov for tavlelys over et whiteboard.

Derfor kan det være en god idé at installere en scenarievælger, der med et enkelt tryk på en knap omstiller belysningen til forprogrammerede scenarier. Det bedste er at kombinere en scenarievælger med tilstedeværelses-/fraværsstyring.

Konferensrum

Konferensrum

Konfiguration

Armaturer og scenarievælgere kobles til SBD-lysstyringsboksen via DALI-bussen. De tilkoblede enheder tildeles adresser i SBD via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Lysstyring

Armaturerne går til et foruddefineret scenarievalg, når tilstedeværelse registreres via tilstedeværelsessensoren i tilluftsarmaturet. Via scenarievælgeren (DSC) kan fire forskellige foruddefinerede scenarier aktiveres manuelt. Disse scenarier kan være:

  • Basisbelysning (kun A3-armaturer tændes).
  • Bordbelysning (A2 tændes, A3 dæmpes, A1 slukkes).
  • Tavlelys (A1 og A2 tændes, A3 slukkes)
  • Projektor (A1 og A3 slukkes, A2 tændes).

Når fravær registreres, indtager armaturerne et foruddefineret scenarievalg for fravær (de slukkes). Den tid, der går, indtil fravær registreres, kan indstilles.

Aflæsninger og indstillinger

Aflæsning af aktuelle værdier samt ændring af indstillede værdier og indstillinger foretages via et overordnet system eller via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Materialespecifikation:

TTC Aktivt loftmonteret tilluftsarmatur med tilstedeværelsessensor
CBX Koblingsbox til TTC
DSC Scenarievælger, DALI.