Forskellige miljøer kræver forskellige løsninger


Vores helhedsløsninger til behovsstyring af ejendomme

Kender du udtrykket "at fyre for gråspurvene"? Det gør vi. Det er derfor, vi arbejder med behovsstyring af ventilation, belysning og solafskærmning. Hvorfor spilde en masse energi på et tomt lokale? Vi arbejder med intelligente systemer for at skabe og bibeholde et optimalt og bæredygtigt indeklima ved at behovstilpasse luftmængde og behov for ekstra køling eller tilskudsvarme. Et vindende koncept!

   

Et nærmere kig på vores helhedsløsning

Vores hovedkontor i Lund er også vores testlaboratorium. Her er alle vores systemer installerede, sammenkoblede og visualiserede, så vi altid kan garantere leveringen til vores kunder. Hvordan forklarer man så det, vi laver, og de løsninger, vi har, på en god måde? Klik på billedet ovenfor (og på fuldskærmsikonet længst nede i højre hjørne, så bliver det tydeligere), så kan du via infopunkter læse mere om alt det, der er installeret i f.eks. et cellekontor. Vil du vide mere, skal du klikke på linkene. Vil du vide endnu mere, skal du bare kontakte os!

 

 


Behovsstyret ventilation og klimastyring - hvorfor det?

Her hos Lindinvent arbejder vi med intelligente systemer for at skabe og bibeholde et attraktivt indeklima med et bæredygtigt energiforbrug ved at behovstilpasse luftmængden og behovet for ekstra køling eller tilskudsvarme. Med andre ord; vi fyrer ikke for gråspurvene. Med vores visualiserende webgrænseflade LINDINSPECT® kan man meget nemt overvåge idriftsættelse og drift. Systemet bliver på den måde tilgængeligt og dermed pålideligt. Servicebehov kan analyseres, installationer, der ikke fungerer, kan identificeres, og man kan teste forskellige tiltag for at nå mål for indeklima og et ansvarsfuldt energiforbrug.

 


 

Tag ansvar for energiforbruget

Uanset elpriser eller andre energipriser skal man have styr på en ejendoms energiforbrug, og der findes tekniske løsninger, der gør dette ganske overskueligt. Vores system behovstilpasses efter, hvordan det pågældende lokale anvendes. Studier viser, at tilstedeværelsen i en ejendom højst når op på 60 % (gennemsnittet ligger på ca. 35 %) i dagtimerne. Lokaler og andre steder, som ikke anvendes, bør naturligvis ikke ventileres som ved normal aktivitet. Størstedelen af erhvervsejendomme følger et lignende mønster, hvor anvendelsesgraden varierer i løbet af dagen og med variationer i virksomheden i løbet af året. Her er der brug for intelligent klimastyring.


 

Lavt energiforbrug

En ejendom behøver faktisk ikke at bruge 143,5 kWh/kvm og år (i henhold til den svenske Energimyndigheds STIL-undersøgelser), som undersøgelser peger på. I dag kan klimasystemer resultere i yderst tilfredse lejere med et energiforbrug på under 53 kWh/kvm og år, også selvom bygningen er fra 1960’erne og ikke er efterisoleret.

Behov for tillægsvarme eller køling

Lave tilluftstemperaturer virker rigtig godt med vores løsninger og muliggør en lavere luftmængde i systemet. Lavere luftmængdeniveauer resulterer i en meget effektiv varmegenvinding. Det kan ovenikøbet vise sig, at man ikke behøver at installere noget udstyr til opvarmning udover varmegenvindingen, og at den kraftigt undertempererede tilluft kun skal have installeret en øget kølekapacitet, hvis indeklimaet skal holdes på et normalt komfortniveau under ekstreme forhold.

Hvad mener vi med det?

Jo, hvis udetemperaturen er på over 21 grader, er det ikke muligt at køle via tilluft, da det skaber store luftmængder. Det ved et intelligent klimastyringssystem og forsøger derfor ikke at køle med tilluft over et angivet niveau. Et kuldioxidindhold, der ligger over den indstillede værdi, vil derimod altid øge luftmængden til den maksimale luftmængde.

Ved ombygning

Vores løsninger er udviklet til at undgå ombygning af kanalsystemer. Vores tilluftsarmaturer arbejder over et stort luftmængdeinterval, men kan også reducere et stort statisk tryk, hvilket kan være den løsning, der gør det muligt at beholde dele af et eksisterende ældre kanalsystem. Vi udvikler, fremstiller og markedsfører vores systemer, som f.eks. kan forsyne et typisk cellekontor med et kølebehov via tilluften på ca. 500 W ved et lydniveau på 35 dB(A). Dette ved et relativt højt kanaltryk.


 

 

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med investeringsbeslutningen?

Erfaringsmæssigt ser mange ganske snævert på startomkostningerne ved investeringen og den mulige energibesparelse i kr./år, når de regner på og præsenterer investeringsforslag om ventilation og klimastyring. En så snæver analyse kan føre til, at man ikke tænker på, eller måske helt misser, forslagets fulde værdi. Vi mener, at der er mange faktorer, der bidrager til en øget ejendomsværdi, og en række andre positive konsekvenser, der skal med i overvejelserne i forbindelse med investeringsbeslutningen og indeklimaet:

 • En helhedsløsning, hvor man også kigger på behovet for at køle
 • Forbedret komfort for lejere motiverer måske til højere huslejeniveauer og modtages mere positivt
 • En effektiv klimastyring giver øget produktivitet. En temperaturforskel på fire grader op eller ned reducerer nemlig produktiviteten med ca. 5 %, mens frisk luft øger produktiviteten med ca. 3 %
 • En moderne udstyret ejendom kan overvåges via internettet, hvilket reducerer omkostninger til drift og vedligeholdelse.
 • Løbende optimering og fejlsøgning ordnes på en brøkdel af den tid, der ellers kræves til dataindsamling og analyse
 • Nye ventilationsløsninger er mere lydløse. Dette reducerer omkostninger til sygefravær, der er forårsaget af stress og støj

Vores grønne energibesparende ideologi kan sammenfattes til ny teknologi, bedre komfort, lavere driftsomkostninger, reduceret energiforbrug, bedre lokaleudnyttelse, mere interessante lokaler for lejeren (som trives endnu bedre) og færre vakancer. 

 

 

 • Kontor

  Et godt indeklima på kontoret øger trivsel og produktivitet

  Läs mer