Spjæld og måleenheder for behovsstyring af ventilation

Vores egenudviklede spjæld og måleenheder er kvalitativt gode, robuste og med innovative løsninger til lave lækstrømme uden krav om stærke spjældmotorer. Måleenhederne er optimeret til at give gode k-faktorer og god målefunktion. Den forhøjede og robuste konstruktion af spjældspjældene sikrer funktionen selv med romboide kanaler.