Lysstyring via DALI armaturer i korridorer

 

Korridor

Korridor

Styr belysningen via broadcast

Korridorbelysning har ofte den funktion, at den skal tænde om morgenen og være tændt så længe, der er personer i lokalerne. Korridorarmaturer egner sig godt til at blive styret via broadcast. Idriftsættelsen bliver enkel og hurtig, da armaturerne ikke skal tildeles adresser.

Funktioner, der kan anvendes til korridorbelysning:
  • Tidskontrolleret kanal.
  • Tilstedeværelsesstyring.
  • Mulighed for manuel overstyring via kontakter.
  • Styring via adgangskontrolsystem.

 

Korridor

Korridor

Konfiguration

Armaturer og tilstedeværelsessensor DCS  kobles til  lysstyringsenheden SBD via DALI-bussen. Armaturerne skal ikke tildeles adresser, hvis man vil benytte broadcast-funktionen, da alle armaturer vil gå til samme indstilling. Tilstedeværelsessensoren tildeles en adresse i SBD via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet. På tilsvarende vis parres trådløse kontakter (ESW) med SBD.

 

Lysstyring

Korridorbelysningen tændes, enten når tilstedeværelsessensoren ved entrédøren aktiveres, eller når alarmen deaktiveres af adgangskontrolsystemet. Korridorbelysningen holdes tændt så længe, der er personer til stede i et af lokalerne på etagen. Korridorbelysningen slukkes også af adgangskontrolsystemet, når alarmen aktiveres. Belysningen kan også styres via en tidskontrolleret kanal.

Aflæsninger og indstillinger

Aflæsning af aktuelle værdier samt ændring af indstillede værdier og indstillinger foretages via et overordnet system eller via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Materialespecifikation:

 

SBD Lysstyringsenhed – DALI, med Enocean-transceiver.
ESW Kontakt, Enocean.
DCS Tilstedeværelses- og lyssensor, DALI.