Ventilationsløsninger til plejerum

I hospitalsventilation er lave niveauer af smitstoffer overlegne i forhold til energimålene. At forebygge smittespredning er en vigtig opgave for ventilation på hospitaler og plejemiljøer. Hos Lindinvent ved vi hvilke krav der stilles og hvordan vi bedst kommer videre.

Sikker ventilation

I hospitalsventilation er lave niveauer af smitstoffer overlegne i forhold til energimålene. At forebygge smittespredning er netop en vigtig opgave for ventilation på hospitaler og plejemiljøer. I visse pleje er lave niveauer af smitstoffer i luften helt afgørende for resultatet for eksempel ved transplantationer og brandsårbehandling. At hospitalsventilationen virkelig fungerer som den skal er afgørende. Det giver nogle gange betydelige forstyrrelser i driften da man i værste fald er tvunget til at aflyse operationer i dagevis efter, at ventilationen er holdt op med at virke. Noget der selvfølgelig ikke skal ske.

Hvor er ansvaret?

Ansvaret for at forebygge smittespredning ligger hos sundhedsvæsenet men det praktiske ansvar for ventilationens funktion og opbygning ligger hos de ejendomsansvarlige. Dette fælles ansvar kan sætte de plejeansvarlige i vanskelige situationer da de ofte ikke ve, hvordan ventilationen skal fungere. Viser det sig at ventilationen spreder luftbåren smitte er det sundhedsvæsenets driftsledere der refererer til Socialstyrelsen. Sundhedsvæsenet er derfor i høj grad i hænderne på teknologien.

Samarbejde giver øget forståelse

For at opnå den ønskede luftrenhed i hospitalsmiljøer er det vigtigt at de forskellige aktører samarbejder og forstår hinanden dels for at plejesiden kan stille krav til ventilationsanlæggene og ved hvad de får dels for at ejendom og teknologiledere forstår hvad pleje kræver og implementerer det i praktiske løsninger. Det er noget der kan være lidt svært at opnå når mange aktører er involveret. Nogle ejendomsejere outsourcer driften af ​​ventilation til private virksomheder hvilket gør kommunikationen mellem plejeudbydere og ejendomsadministratorer endnu sværere.

Vi har kundskaben

Afstanden mellem plejen og ejendomssiden kan også være en hindring ved udformning af ventilation. Det kan i nogle tilfælde betyde at man ordinerer utrolig avanceret ventilation overalt fordi man ikke ved hvordan ventilationen skal anvendes i sundhedsvæsenet. Vi hos Lindinvent kender de krav der stilles efter års erfaring med at arbejde med forskellige plejemiljøer.

Krav stillet

Foreningen for Sundhedshygiejne definerer sine krav i enheden cfu/kbm (mængden af ​​bakterier pr. kubikmeter) ud fra hvad der er begrundet for at forhindre smittespredning et krav der står fast. Højst 10 cfu/m3 er det niveau, som foreningen anbefaler på operationsstuer ved de mest følsomme operationer; ledplastikkirurgi og kartransplantationer. De der skal indrette ventilationen teknisk skal sætte patienternes sundhed i højsædet. Derfor er energibesparelser underordnet sundhedslovens og smittebeskyttelseslovens lægekrav for at forhindre spredning af infektioner. Kontrol for energitiltag kan dog gennemføres i andre rum der ikke ligger under disse krav. Der er vores løsning optimal da du kan optimere og indstille forskellige betingelser for forskellige zoner via LINDINTELL og LINDSPECT®.

Diagrammet visar närvarograden i ett kontor under en utvald tidsperiod

Diagrammet visar närvarograden i ett kontor under en utvald tidsperiod

Energibesparende tiltag i de tilladte rum

Hvis der ikke er nogen i et rum der ikke er kontrolleret under de gældende krav til smittebeskyttelse kan ventilationen normalt reduceres radikalt for at reducere energiforbruget. Tilsvarende kræver høj tilstedeværelse og aktivitet øget ventilation. Et smart klimasystem tager højde for graden af ​​tilstedeværelse. Graden af ​​tilstedeværelse vil være afgørende for hvor stor den samlede køleeffekt og varmeeffekt er nødvendig for at opretholde det ønskede klima.

Lindinvents systemer har indbyggede eller eksterne tilstedeværelsesfølere installeret. Dette giver gode forudsætninger for både at overvåge og fastlægge fremmødegraden på lokaleniveau men også det samlede ejendomsniveau.