Se billede

Undersøgelsesrum med indblæsning via det aktive tilluftsarmatur TTC der via indbygget regulator og føler regulerer temperatur og luftmængde i rummet ved at hæve eller sænke spaltehøjden mellem lamellerne i armaturdelen. Tryk- og flowsensorer og encodere på motoren sikrer meget nøjagtig flowstyring og muliggør trykoptimering af enheden via kommunikation med modersystemet. Flow indstilles i tre forskellige niveauer: fravær, tilstedeværelse og maksimalt flow. Den indbyggede tilstedeværelsesdetektor styrer også økonomi- og komforttilstand efter justerbare tidsforsinkelser.

Aftræksluft

Udsugningsluft med slavestyring DCV-BLb med flowmåling til TTC. Justerbar offset kan kompensere for faste flows.

Varme

Via CBX samledåse regulerer tilluftsarmaturen ventilaktuatoren A40405 på radiatoren. Justerbar beskyttelse mod kuldeløb. Fremløbstemperaturen hhv. tænd/sluk cirkulationspumpe til varme kan optimeres.

Ekstra opvarmnings- og køletrin

I CBX samledåse kan yderligere varme- og køletrin tilsluttes til ekstreme driftstilfælde.

Ekstra sensor

I CBX samledåse kan CO2 eller luftkvalitetssensorer tilsluttes. Denne indgang kan også bruges til andre sensorer efter ønske. Sensorsignalet bruges til at styre et justerbart P-bånd.

Belysning

Lysstyringsboks CBR anvendes til tilslutning af trykknap og 230 VAC til belysningen. Belysningen tændes og slukkes enten via et signal fra tilstedeværelsesføleren placeret i tilluftsarmaturen eller fra en tilsluttet trykknap. Tidspunkt for automatisk tænding (en driftskasse) kan indstilles, samt tid til slukning efter sidst registrerede bevægelse. Apparatet registrerer antallet af tænd og sluk samt antallet af timer med tændt belysning til måling af antal brændetimer på armaturet og dermed optimale lysstofskift.

Se billede