Etage med udplacerede komponenter

Etage med udplacerede komponenter

For at få et overblik over, hvordan Lindinvents DALI-løsninger fungerer, kan man som eksempel kigge på en mindre del af en etage.

Etagen består af:

  • Cellekontor
  • Kontorslandskab
  • Mødelokal
  • Korridor/garderobe

Det første, der skal gøres er, at fastsætte, hvilken funktionalitet der skal være i de forskellige rum og derefter udplacere de rette komponenter (se, hvilke løsninger der er valgt under de respektive rumtyper). I kontorarealerne er der tilluftsarmaturer med indbyggede tilstedeværelsessensorer (TTC med CBX-koblingsboks). Armaturet kommunikerer med SBD via CAN-netværket, og derfor kræves der ingen yderligere tilstedeværelsessensorer for disse arealer. Korridoren har ikke et tilluftsarmatur og forsynes derfor med en tilstedeværelsessensor, der kommunikerer via DALI.

I dette eksempel vælges en SBD til korridoren inklusive garderoben, da armaturerne kan styres med broadcast. Til kontorarealerne kræves det, at DALI-armaturerne alle har fået tildelt adresser, og disse styres da af en separat SBD.

Exempel på ett övergripande inkopplingsschema

Exempel på ett övergripande inkopplingsschema

Lav et overordnet ledningsdiagram

Når funktioner og driftkort for de respektive rumtyper er fastlagt (se under de respektive rumtyper), kan man lave et overordnet ledningsdiagram.

Tilluftsarmaturer (TTC/CBX) og lysstyringsbokse (SBD) kobles til CAN-netværket via et skærmet 4-leder kabel. I korridoren trækkes DALI og 230 VAC i et fælles 5-leder kabel. Armaturerne i korridoren lægges ind på deres egen sikring og får tilført kraft via enkelt fase.

I kontorlokalerne trækkes DALI og 230 VAC også i et fælles 5-leder kabel. Armaturerne skal dog tilføres kraft via 2 faser pga. for høj belastning på en enkelt sikring.