Registrer mere med intelligente sensorer

Ved hjælp af tilstedeværelsessensorer og smart tagging af lokaler og arbejdsstationer skabes nøgletal for, hvordan lokalerne bruges: Antal ledige konferencerum, antal ledige cellekontorer, belægningsgrad i konferencerum m.m.

I planvisningen kan du aflæse forskellige parametre

I planvisningen kan du aflæse forskellige parametre

 

Få styr på, hvordan lokalerne bruges
Har vi for få konferencerum?

De allerfleste har nok oplevet, at der ikke var et ledigt konferencerum, da de havde mest brug for det. Med vores tagging af rumtyper og nøgletal, som viser, hvor mange konferencerum der er ledige, får man et overblik over, hvor almindeligt forekommende det er, at alle er optaget. Disse nøgletal kan også præsenteres i appen InOffix.

Er konferencerummene store nok?

Ved hjælp af vores CO2-baserede persontæller kan vi også give svar på, hvordan fordelingen af antal mødedeltagere er i lokalet. Dette præsenteres i et varighedsdiagram, hvilket gør det nemmere for ejendomsejeren at træffe beslutninger om eventuelt at omorganisere lokalerne. Vi udvikler kontinuerligt inden for dette område.