Ett samvirkande system

Ved at bruge Lindinvents produkter til ventilation og solafskærmning får man et samvirkende system. Systemet tager hensyn til forholdene inde og ude og beregner, hvordan rummet skal tilpasses for at opnå optimal komfort og energiforbrug. På rumniveau installeres styreboksen SBM, der kan styre to motorer separat. Ønskes manuel styring, kan man bruge trykknapper, der er kabelbundne eller trådløse. Det aktive tilluftsarmatur har indbyggede sensorer for tilstedeværelse og temperatur.

På overordnet niveau beregner softwaren LINDINSHADE, hvordan rummet skal indstilles ud fra den information, der indhentes fra rummet, samt ud fra forholdene udenfor. Via Lindinspect-webgrænsefladen overvåges, visualiseres og logges anlægget.  Ønsker man at ændre indstillinger og konfigurationer, gøres dette også i LINDINSPECT®.

Eksempel på et overordnet ledningsdiagram

Eksempel på et overordnet ledningsdiagram

Konfiguration

Hver styreboks til solafskærmning, SBMb, styrer to separate relæudgange individuelt. SBMb tildeles et nodenummer i CAN-netværket via et brugerpanel, som kan være trådløst eller kabelbundet. Alle andre konfigurationer sker via det overordnede system. Trådløse kontakter, ESW, parres med den respektive SBMb.

Styring af solafskærmning

Styringen afhænger af forholdene udenfor, så som solstyrke og temperatur, og forholdene indenfor som tilstedeværelse og temperaturafvigelse fra den indstillede værdi samt et sæt indstillinger. Hver solafskærmning kobles til en solzone, der består af en eller flere CAN-noder, i dette tilfælde TTC-tilluftsarmaturet. Styringen af afskærmningen går ud fra det behov, der aflæses i zonen via tilstedeværelses- og temperatursensorer i tilluftsarmaturet. Hvis der registreres tilstedeværelse i zonen, prioriteres komforten med hensyn til lys. Afskærmningen aktiveres ved solstyrke over det indstillede niveau og deaktiveres ved solstyrke under det indstillede niveau.

Hvis der ikke registreres tilstedeværelse, og der er behov for varme i lokalet, kan modulet enten opvarme lokalet ved hjælp af sollyset ved at rulle afskærmningen op (hvis solstyrken ligger over et vist niveau) eller forbedre vinduets U-værdi ved at rulle afskærmningen ned (hvis temperaturforskellen mellem ude og inde er stor nok). Som et sidste alternativ, hvis der ikke er andre behov, ruller modulet afskærmningen op/ned ud fra solstyrke, også selvom der ikke er registreret tilstedeværelse.

Med trådløse trykknapper, ESW, kan solafskærmningen styres manuelt. I så fald styres begge solafskærmninger i det pågældende rum parallelt med en trykknap. Et kort tryk flytter solafskærmningen til endepositionen, et langt tryk placerer solafskærmningen i en valgfri position.

Servicetilstand

For at muliggøre indvendig vinduespudsning er det muligt at tvangsstyre klimabeskyttelsen (oprullede gardiner). Servicetilstanden aktiveres via Lindinspect-webgrænsefladen.

Aflæsninger og indstillinger

Aflæsning af de aktuelle værdier samt ændring af de indstillede værdier foretages i det overordnede system.

Materialespecifikation:

TTC Aktivt loftmonteret tilluftsarmatur med temperatur- og tilstedeværelsessensorer.
CBX Koblingsboks til TTC.
SBMb Styreboks til solafskærmning.
ESW Trådløs kontakt, enocean.