Sugebordstyring med Lindinvent

Via FLLb, som er en 2-positions flowregulator, styres luftstrømmen gennem trækstangen for kontinuerligt at opretholde et arbejdsflow. Luftstrømmen kan midlertidigt styres mod en specificeret minestrøm. Styringen foregår via spjældstyring i afkastluftkanalen.

  • Arbejdsgangen vedligeholdes med høj nøjagtighed. FLLb måler løbende luftstrømmen via den interne flowmåler, som er forbundet via slanger til et måleapparat.
  • FLOCHECK F bruges som bænkafskærmning / brugerpanel. Via panelet kan operatøren manuelt midlertidigt skifte fra den normale arbejdsgang til den reducerede luftmængde.
  • FLOCHECK F viser statusmeddelelser og advarer personalet i tilfælde af en afvigende luftstrøm.

Elektrisk aflåsningskontaktor EFK kan tilsluttes regulatoren. EFK afbryder spændingen til stikkontakterne efter en indstillelig tid ved for lavt flow for at mindske risikoen for eksplosioner ved håndtering af brændbare stoffer. Indstillinger for den elektriske aflåsning kan findes i FLLb.

  • Arbejdsgangen vedligeholdes via spjældstyring. Lindinvents 2-positions flowregulator FLL måler kontinuerligt luftstrømmen via den indvendige flowmåler som er forbundet til måleflangen.
  • FLOCHECK F (AP) bruges som trækstangsskærm/brugerpanel. Panelet bruges til midlertidigt at ændre driftstilstanden fra den normale arbejdsgang til den reducerede luftstrøm.
  • FLOCHECK F (AP) viser statusmeddelelser og indikerer alarmer.


Power interlock kontaktor EFK kan tilsluttes regulatoren. EFK afbryder spændingen til stikkontakten efter en indstillelig tid ved utilstrækkelig flow. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå eksplosioner, for eksempel ved håndtering af brændbare stoffer.

Indstil IKKE en automatisk og blæserkontakt. Beskyttende ventilation skal være i gang konstant.

Illustrationen viser, hvordan udstyr er forbundet med hinanden. Her er trækbænken fritstående uden tilslutning til et kommunikationsnetværk.

Vejledning ved tilslutning

Kablet der bruges ved tilslutning af udstyr er et PVC-frit skærmet 4-leder. Kablet anvendes også i tilfælde, hvor regulatoren er tilsluttet Lindinvents kommunikationsnetværk til klimastyring.

4-leder til tilslutning af udstyr

Se produktets eksterne tilslutningsdiagram

Som vejledning ved tilslutning af udstyr til styreenheder er der eksterne tilslutningsdiagrammer. Disse kan downloades fra hjemmesiden eller læses som et forbindelsesmærke knyttet til produktet. Se også produktets monteringsvejledning.