VORES LYSSTYRINGSLØSNINGER

Tilstedeværelsesstyring og dagslyskompenseret belysning sparer meget energi. Med trådløse og batteriløse kontakter samt webbaseret konfiguration bliver det nemt at udskifte, ændre og supplere belysningen efter behov.

Vores løsning

Lindinvent har siden 2003 haft løsninger til lysstyring i ejendomme. Løsningerne har bestået af tilstedeværelsesregulering af armaturer via relæbokse. Denne type regulering er energieffektiv og enkel. Udviklingen i moderne ejendomme har i nogen tid bevæget sig hen mod løsninger, der via regler gør det muligt at konfigurere et komplet tilpasset belysningsmiljø. For at bygninger skal kunne certificeres i henhold til forskellige standarder kræves det ofte, at belysningen kan dæmpes og er dagslyskompenseret. For at leve op til disse krav har Lindinvent udviklet en styreenhed til belysning, som vi kalder SBD, og som er kompatibel med DALI-armaturer.

DALI

DALI står for “Digital Addressable Lighting Interface” og er en teknisk standard for netværksbaserede systemer, der styrer belysning i bygninger. DALI er det mest almindelige styresystem til belysning i dag. I et DALI-system kobles alle aktuatorer og styreenheder sammen via en 2-leder bus. Aktuatorerne udgøres af forskellige armaturer. Styreenheder kan være trykknapper, lyssensorer og tilstedeværelsessensorer.

Kommunikationen mellem enhederne sker digitalt via bus-lederne og består af et sæt kommandoer, der styrer armaturerne centralt. Man kan koble 64 enheder på en DALI-bus. Hver enhed tildeles en unik adresse. I et DALI-system kan armaturerne styres både centralt og individuelt direkte fra en styreenhed eller fra en masterenhed.

SBD-styreenhed

Lindinvents styreenhed, SBD, kan udover at styre armaturer også læse DALI-styreenheder som f.eks. lyssensorer, tilstedeværelsessensorer og I/O-enheder. SBD fungerer som en DALI-master, hvor kommunikation mellem flere styreenheder og den overordnede server sker via et CAN-netværk. Det betyder, at SBD kan fungere sammen med Lindinvents andre produkter og systemer. Information fra tilstedeværelsessensoren i tilluftsarmaturet kan stadig anvendes til at styre belysningen.

I Lindinvents DALI-løsning sendes alle kommandoer fra SBD. Trykknapper, lyssensorer og tilstedeværelsessensorer er kun passive og læses af SBD via DALI-bussen.

 

Belysninger styres individuelt

Hvis alle armaturer skal kunne styres individuelt uafhængigt af hinanden, skal de tildeles en unik adresse. På DALI-bussen tildeles hver enkelt enhed en unik statisk adresse mellem 0 og 63, dvs. at man kan tilslutte op til 64 enheder på et enkelt DALI-netværk. I Lindinvents CAN-netværk oversættes disse adresser til såkaldte nodenumre, så armaturerne kan identificeres og visualiseres i det overordnede system.

 Armaturerne kan indstilles til at tilhøre forskellige grupper. Når man derefter styrer den pågældende gruppe, styrer man alle armaturer, der indgår i den samme gruppe. En DALI-bus kan maksimalt håndtere 16 grupper.

Aktuatorerne kan også lagre forskellige tilstande i en intern hukommelse. Disse kaldes scenarier. Hukommelsen for scenarier anvendes til at indstille forskellige lysniveauer eller til f.eks. at slukke al belysning med et enkelt tryk på en knap. En DALI-bus kan maksimalt håndtere 16 scenarier.

Al belysning styres via en fælles kommando

Hvis alle armaturer, der er koblet til en DALI-bus, altid skal have det samme lysniveau, kan broadcast-funktionen anvendes/vælges for det aktuelle Dali-netværk. Det betyder, at de enkelte armaturer ikke behøver at få tildelt individuelle adresser. Da DALI Broadcast udsender samme kommando til alle enheder, kræves ingen adressering af armaturer i forbindelse med installationen. Dette betyder også, at armaturerne ikke behøver at få tildelt adresser igen, hvis de udskiftes. Samme kommando kommer til at gå ud til hver eneste enhed, der er koblet til master-enheden.

Større arealer med flere armaturer, der skal styres samlet, behøver ikke at være fuldt adresserbare ud til hver belysningsnode. For at spare tid på konfiguration og dermed holde installationsomkostningerne nede, kan belysningen i disse lokaler løses via en broadcast-løsning. SBD’en sender i så fald meddelelsen ud til alle armaturer, der ligger på et specifikt DALI-netværk, der så reagerer samlet.

En broadcast-løsning for et område kan uden fysiske indgreb rekonfigureres til et fuldt adresseret netværk. Derimod kræver en opdeling af området i mindre belysningszoner tid til konfiguration både med hensyn til at indtaste node-ID og til eventuel visualisering i LINDINSPECT.