Styring af solafskærmning

Vores løsning gør gavn på 2 niveauer; den forhindrer solen i at forstyrre dem, der sidder i ejendommen, men man drager også nytte af den, hvis et lokale f.eks. står tomt og skal opvarmes.

 Planbillede i LINDINSPECT, der viser solens vej over ejendommen

Planbillede i LINDINSPECT, der viser solens vej over ejendommen

Optimal komfort og minimalt energiforbrug

En aktiv solafskærmning gør mere, end at forhindre solen i at skinne dig i øjnene. Med Lindinvents systemløsning til solafskærmning får man en aktiv installation for optimal komfort og minimalt energiforbrug. En konventionel automatisk solafskærmning vil altid trække solafskærmningen for, når solen kommer frem, og dermed forhindres lys og varme i at trænge ind i lokalet. Men hvis lokalet er tomt, og det er koldt, bør man jo ikke lade solvarmen gå til spilde. Det gør ikke Lindinvents intelligente system LINDINSHADE.

  •  Tomt lokale, der er koldt, og solen skinner - slip solen ind for at varme lokalet op!
  • Tomt lokale, der er koldt, solen er gået ned, og det er koldt udenfor - træk solafskærmningen for, for at forbedre vinduets U-værdi!

Hvis der er personer til stede i lokalet, bestemmer man selv, hvilke betingelser, der skal styre solafskærmningen. Desuden er der altid mulighed for at styre afskærmningen med trådløse eller kabelforbundne trykknapper.

Syv timers LINDINSPECT® på 84 sekunder. Denne timelapse-film viser, hvordan solafskærmningen arbejder, og hvordan sparetilstand og booking af et konferencerum (her kaldet Hasslanda) fungerer.