Overluft til korridor/andet rum

Det mest almindelige og billigste alternativ til at regulere luftmængden i individuelle lokaler er via overluft. De tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan være i plejelokaler eller lokaler med særligt høje krav til lydisolering. I mindre kontorlokaler klarer man sig normalt med et overluftsarmatur af en mere enkel type. I konferencerum, eller hvor der er behov for større luftmængder, er lyddæmpet overluft en mulighed. Dvs. et større gitter på hver side af væggen med en spirokanal, der er forsynet med en lyddæmper, imellem de to gitre.

Aktiv afbalancering af fraluft

Vores klimastyring arbejder med aktiv afbalancering af fraluft. Her reguleres den samlede tilluftmængde fra flere cellekontorer via DVC-BL.

Alle aktive tilluftsarmaturer, der er koblet på kommunikationsnetværket, kommunikerer deres aktuelle tilluftmængde og zonetilhørsforhold. Luftmængderegulatoren (FBL), der indgår i DCV-BL, sammentæller alle luftmængder, der berører den aktuelle zone. Regulatoren kan addere/subtrahere en nominel offset for at kompensere for eventuelle WC-grupper eller lignende.

Energibesparende styring af fraluft

Ved at placere armaturet til luftmængdemåling, så alle fraluftmængder måles, men kun den varierende luftmængde styres (se billedet herunder), opnås en større målenøjagtighed og lavere minimumsluftmængder, hvilket sparer energi.

Styring af fraluft med DCV-BL

Det intelligente spjæld (DCV-BL), der er idriftsat til afbalancering af luftmængden, afbalancerer de tilluftmængder, der kommunikeres digitalt på CAN-bussen. En justerbar offset kompenserer for eventuelle stabile luftmængder. En luftmængdezone udgøres som regel af luftmængden fra et eller flere tilluftsarmaturer, som alle skal afbalanceres af samme fraluftsstyring.

Her sammentæller og afbalancerer DCV-BL tilluftmængden fra hvert aktivt TTC-armatur.

Kabel

Det kabel, der anvendes til at koble enheder til kommunikationsnetværket (CAN-bus), er et skærmet 4-leder PVC-frit kombineret forsynings- og kommunikationskabel.

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet overvejes. Se el-projekteringshåndbogen for flere detaljer om nedenstående.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/24VAC-transformator for hver 12. til 15. node på CAN-bus-sektionen. Dette er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem noderne.

Formonterede intelligente spjæld

Det intelligente DCV-BL-spjælds runde design (ligesom andre runde, intelligente spjæld) leveres med formonteret regulator og spjældmotor. Enheden skal blot kobles på det kombinerede forsynings- og kommunikationsnetværk.