Lysstyring via DALI armaturer i cellekontor

 

Cellekontor til en person

Cellekontor til en person

I et cellekontor til en person er det bedst at bruge manuel styring af belysningen. Ved anvendelse af Lindinvents SBD-styreenhed kan man vælge forskellige typer trykknapper:
  • DALI-trykknapper kobles til DALI-bussen.
  • Kabelforbundne trykknapper (ikke DALI) kobles direkte til SBD
  • Trådløse og batteriløse trykknapper med Enocean-teknologi.

Den mest energieffektive løsning er manuel tænding af belysningen kombineret med lyskompensation og fraværsslukning. Tilstedeværelsessensorer i tilluftsarmaturet registrerer fravær og slukker belysningen i overensstemmelse med den indstillede tidsforsinkelse.

 

 

 

 

Eksempel på et overordnet ledningsdiagram

Eksempel på et overordnet ledningsdiagram

Konfiguration

Armaturer og lyssensor kobles til SBD-lysstyringsenheden via DALI-bussen. De tilkoblede DALI-enheder tildeles adresser i SBD via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet. På tilsvarende vis parres trådløse kontakter (ESW) med den tilhørende SBD

Lysstyring

Belysningen tændes manuelt via kontakter. Et kort tryk, 1, tænder belysningen, som så reguleres til det indstillede lysniveau via DLS-lyssensoren. Et kort tryk, 0, slukker lyset. Lange tryk på kontakten justerer den indstillede værdi for lysniveau op eller ned. Når tilstedeværelsessensoren i tilluftsarmaturet registrerer fravær, indtager armaturerne et foruddefineret scenarievalg for fravær - de slukkes. Den tid, der går, indtil fravær registreres, kan indstilles og tilpasses. 

Belysningen styres også via adgangskontrolsystem. Når man låser eller aktiverer alarmen for afdelingen, slukkes derfor også belysningen.

Aflæsninger og indstillinger

Aflæsning af aktuelle værdier samt ændring af indstillede værdier og indstillinger foretages via et overordnet system eller via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Materialespecifikation:

TTC Aktivt loftmonteret tilluftsarmatur med tilstedeværelsessensor
CBX Koblingsboks til TTC
DLS Lyssensor, DALI.
ESW Kontakt, Enocean