Bæredygtighed

Hvordan tænker man bæredygtighed? Hvad kan vi bidrage med, som ikke kun beskytter miljøet, men også den enkelte?Vi har listet ting op, som er vigtige for os i denne sammenhæng.

Materialevalg

Med energibesparende produkter bl.a.vores aktive tilluftsarmaturer, som sammen med andre produkter i vores sortiment skaber komplette løsninger, kan vi arbejde for at mindske bygningers negative påvirkning af naturen.Et markant reduceret energiforbrug sparer ikke kun penge, men gør også skolen mere miljøvenlig.

Vi arbejder aktivt med miljø- og klimaspørgsmål ved at:

  • Vores produkter er miljødeklareret på SundaHus 
  • Vi har også vurderet produkter hos Byggvarubedömningen. Læs mere på www.byggvarubedomningen.se
  • Vores produkter er også opført i Husproduktportalen og kan bruges i svanemærket byggeri
  • Vi tager producentansvar for emballage ved at være tilknyttet REPA
  • Vi klimatkompenserar våra biltransporter (certifikat)
  • Elektriciteten til vores lokaler er fra vedvarende energikilder (vind og vand)
  • Vores energirigtige lokaler (selvfølgelig med vores produkter) er klimaneutrale
  • Vi genbruger og kildesorterer vores affald
  • Gode ​​miljøvalg i designarbejdet prioriteres højt

 

     

 


 

Minimering af installationer

Vi stræber altid efter installationseffektive og fleksible løsninger for at reducere livscyklusomkostningerne ved flytning, omprogrammering, konfiguration osv. Vores produkter, der kræver spændingsforsyning, har kommunikationssløjfen i samme hus. Derfor kræves der ingen ekstra ledninger til kommunikation. Til de produkter, der kan være HELT trådløse, har vi valgt at bruge radiokommunikation i produkter med batterifri teknologi. Et eksempel på dette er ESW (billedet). Læs mere om vores indbyggede sensorer.

 

 

 

QR-koder 

På skolegange kan det gå vildt med børn, der leger og en bold eller hockeystav kan nemt lande det forkerte sted. I stedet for at bruge displays i og udenfor rum til f.eks.temperatur, kan du i stedet bruge QR-koder, som du sætter på væggen. En QR-kode går ikke i stykker som en dyr skærm og er billigere at udskifte. QR-koden scannes med en app til skolens personale, der viser temperatur, men som også gør det muligt at regulere temperaturen et par grader op eller ned fra lokalets forudindstillede sætpunkt.

 


 

Energieffektivitet = Behovsstyring x 3

At give sensorer mulighed for at styre ventilationen efter behov, så luften følger mennesker og ikke et ur, giver et bedre indeklima og meget lavere energiforbrug.Selv tilstedeværelsesstyret, dagslyskompenseret belysning sparer en masse energi. Ved også at visualisere og styre solafskærmningen ved hjælp af vejrstation og sensor, kan du også bruge solens stråler til varme og tilstedeværelsessensoren viser at rummet er tomt men koldt.

 


Effektiv brug af lokaler

Med energibesparende produkter bl.a.vores aktive tilluftssarmaturer, som sammen med andre produkter i vores sortiment skaber komplette løsninger, kan vi arbejde for at mindske bygningers negative påvirkning af naturen. Et markant reduceret energiforbrug sparer ikke kun penge, men gør også skolen mere miljøvenlig.